Що в імені твоєму…

Ревізькі казки (сказки) – спеціальні документи поіменного перепису податного населення Російської імперії, яке було охоплене ревізіями в період з початку XVIIIдосередини ХІХ століть.

Термін «сказка» походить від слова казати. Початково під цим терміном розумівся запис відомостей, отриманих усно, зі слів. Поява ревізьких «сказок» пов’язана з реформою оподаткування, що була проведена в Російській імперії у 1718 році. У той час подвірне оподаткування замінили подушним. Іншими словами, податки почали стягувати тільки з «душ чоловіків». Проведення даної реформи потребувало організації обліку населення. Був виданий царський указ про збір ревізьких «сказок», в яких мала б міститися інформація про кількість душ всіх населених пунктів. У період з 1719 по 1857 роки було проведено 10 таких ревізій.

Документи за результатами ревізії оформлювалися у вигляді книги або зошита. В них містилися відомості про територіальну приналежність, сімейний стан, статистичні дані про населення за його статевим, національним та соціальним складом. Для дослідників під час вивчення цих документів відкриваються важливі відомості про склад сім’ї, родинні зв’язки, дати народження і смерті всіх членів родини, інформація про шлюби, розлучення. Нерідко в записах можна знайти примітки про відсутність деяких осіб під час перепису – у рекрутах, утік, переселений тощо. В окремих ревізіях вказувалися навіть фізичні вади людини.

У містах ревізькі казки складалися представниками міського управління, в селищах державних селян – старостами, в приватних володіннях – поміщиками або їх керуючими.

Такі важливі історичні документи зберігаються в архівних установах, багато із них вже оцифровані і у користувачів є можливість переглянути ці джерела онлайн.

Нещодавно музейники натрапили на один із таких документів – «Ревизская сказка Екатеринославской губернии Александровского уезда казенного селения Семеновки о состоящих мужеска и женска пола государственных крестьян», що датована 15 жовтня 1850 року.

В казці – прізвища тодішніх мешканців Семенівки, їх вік, чисельність родин. При вивченні документа особливо вражає, якою високою була смертність населення і короткотривалим життя людей. Але метою нашого дослідження стало зовсім інше. Нам цікаво дізнатися, які ж імена були розповсюдженими в той час серед жінок та чоловіків, а які рідковживаними.

Взагалі, система імен, що побутує в українського народу, формувалася протягом багатьох століть. Основу її складають імена християнського календаря,  коли ім’я обирається за «святцями» відповідно до дати народження немовляти або найближчого до того дня. Вибір імені залежав від святого, якого в найближчі до хрещення дитини дні вшановувала церква. Існує думка, що у виборі бажаного для батьків імені дитини міг допомогти кошик, з яким батько приходив до церкви хрестити своє новонароджене немовля. Чим щедрішим був цей кошик, тим прискіпливіше священик ставився до вибору імені. Але дуже часто значення імені дитини було зрозуміле далеко не кожному. Тому наші предки намагались будь-якими способами видозмінити ім’я на український лад, більш доступний для розуміння. Наприклад, Мойсей – Мосій чи Мусій, Георгій – Юрій, Ігнатій – Гнат. Інколи батьки називали своїх дітей подвійними іменами: перше ім’я давали в честь святого, а друге, за звичаєм, давали особисто батько та мати, дослухаючись до власних вподобань. Траплялися випадки, коли ім’я дитині давав старійшина роду, що свідчить про міцні родинні зв’язки та шанобливе ставлення до предків. Інколи дітей називали на честь когось із роду (діда, батька, бабусі).

Пропонуємо і вам, шановні читачі, дізнатися які імена носили жителі Семенівки у 1850 році.

Найпоширенішими чоловічими іменами в Семенівці виявилися Іван (30 осіб) та Петро (22 особи). 18 осіб в селі носили ім’я Григорій, 16 – Семен. По 12 представників сильної статі мали імена Федір, Трохим та Андрій. Часто вживаними були імена: Ємельян (10),  Яків (10), Василь (9), Павло (9), Кіндрат (8). Менш вживаними: Михайло (6), Аврам (6), Козма (6), Ігнат(6), Роман (7), Максим (7), Антон (6). Імена Олексій, Нікіта, Філіп мали по 5 чоловіків села. Значно менше було чоловіків з іменами Акім (4), Прокофій (4), Никифор (4), Єфім (4), Фома (4), Тихон (4), Даніло (5), Корній (4), Карпо (4), Дмитро (4). Серед жителів села були зареєстровані по три власники таких імен, як: Ілья, Євдоким, Кирило, Артем, Микола, Іосиф, Федот, Євсєй, Гаврило та Каленик. В переліку жителів виявилися по два чоловіка з іменами Мирон, Архип, Вакула, Леонтій, Онуфрій, Терентій, Єрмолай, Арсентій, Сильверст, Матвій, Діонісій, Мойсей, Ісай, Мартин, Прохор, Єфрем, Сергій, Денис, Тимофій, Ганат, Клим, Іов, Євстафій, Олександр, Дімітрій, Герасим, Влас. Всього по одному власнику таких імен, як: Лука, Ларіон, Силант, Амросій, Артем, Костянтин, Варфоломей, Демьян, Мардорій, Гордій, Лукьян, Пантелеймон, Сила, Келсій, Родіон, Захарій, Зіновій, Авдєй, Назарій, Онікій, Демід, Філон, Спиридон, Самойло, Акакій, Лаврентій, Кир, Борис, Мина, Єстафій, Логвін, Єремій, Сафроній, Євстратій та Володимир.

Жіночі імена були не на стільки різноманітними, як чоловічі. Найчастіше зустрічаються в переліку імена: Марія (17 осіб), Євдокія (13), Параскева (10), Ульяна (10), Олександра (11), Анна (11). Чимало представниць прекрасної статі мали імена: Агафія (7), Катерина (7), Стефанида (8), Феодосія (6), Варвара (6), Пелагія (6), Тетяна (7), Єфросинія (7), Акіліна (6), Фекла (5), Дарія (5). Дещо менше зустрічалося звичних нам сьогодні Марин (4), Софій (2), Ірин (2) та Олен (3). Вживалися імена Васса (4), Матрона (4), Харитина (3), Агріпіна (4), Єфімія (4), Глікерія (3), Настасія (3), Єлисавєта (3). В переліку жителів Семенівки значаться власниці таких імен, як: Серафіма (2), Зеновія (2), Христина (2), Февронія (2), Онисія (2), Євгенія (2), Соломоніда (2), Устинія (2). В одиничних випадках зустрічаються імена: Домнікія, Улита, Марьяна, Надєжда, Лукерія, Єпістінія, Макрина, Грапінія, Меланія, Любов, Павліна, Ольга, Хатіна.

Це не повний перелік імен всіх жителів Семенівки, оскільки в ревізії відсутні кілька останніх сторінок перепису. Але все ж вони дають уяву про тогочасну моду на імена.

Ось такі імена побутували в Семенівці у ХІХ ст. Дещо незвичні для нас, але по своєму красиві та мелодійні.

 Взагалі без імення ніхто між людей не буває –

Хто б не родився на світ – родовита людина чи проста,

Кожного з них, породивши, іменням батьки наділяють.

Гомер, Одіссея

А які імена були у ваших родинах?

0022   0023

Розкажіть про нас своїм друзям:
Приєднуйтесь до нас: